+

Co je metodický průvodce?

Pohádky pro děti z Česka je multimediální vzdělávací projekt pro žáky základních a mateřských škol pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním tématem jsou autorské pohádky spisovatele Petra Březiny, které jsou implementovány do výuky pomocí vzorových metodických průvodců a pracovních listů, audio nahrávek, video animací a setkání dětí se spisovatelem při práci na vzniku pohádkových knížek.

Každá publikace má své vlastní ISBN číslo a je ohlášena v databázi Národní knihovny. Práva k používání metodických průvodců udělujeme pouze na základě vyplněné a schválené přihlášky, v opačném případě by došlo k porušení autorských práv.

Pro koho je metodický průvodce určen?

  • pro žáky mateřských škol
  • pro žáky I. stupně základních škol
  • pro žáky II. stupně základních škol

Hlavní zaměření je na český jazyk, mluvnici, sloh, čtení – literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, informatika. Tedy klíčové zaměření na jazyk, jazykovou komunikaci, umění a kulturu.

Jak získat metodické průvodce?

  1. Vytiskněte si přihláškový formulář – Formulář pro přihlášení
  2. Vyplníte formulář s osobními údaji
  3. Oskenujte nebo vyfoťte formulář a zašlete na email info@pohadkybrezina.cz
  4. Vyčkejte na potvrzovací email se vstupním heslem
  5. (Pozor! Pokud vám email nepřijde do doručených zpráv, tak zkontrolujte složku SPAM a nevyžádaná pošta).

Jak se přihlásím ke stažení?

Nejprve klikněte na adresu https://pohadkybrezina.cz/prihlasit/

Do první kolonky napište váš mail z registrace a do druhé pak heslo.

Tím jste přímo na stránce, kde je pod záložkou Pohádky složka Metodické průvodce.